MERCANTIL

MERCANTIL

Els serveis que oferim en l’àmbit mercantil tenen com a objectiu assessorar als nostres clients en una matèria moltes vegades desconeguda i menystinguda.

En aquest sentit, la forma jurídica escollida per al desenvolupament d’una activitat en moltes ocasions resulta una decisió estratègica que pot condicionar, fins i tot, el futur d’aquesta.

A continuació enumerem una llista amb alguns dels principals serveis d’aquesta àrea:

>  Obtenció de certificats de denominació no coincident.
>  Elaboració de contractes de constitució/dissolució de comunitats de béns i societats civils.
>  Constitució de Societats Mercantils (Redacció d’Estatuts).
>  Redacció de tot tipus d’actes i certificats d’acords socials (Trasllat de domicili, canvi de denominació, dissolució, liquidació).
>  Assistència a Juntes Generals.
>  Legalització de Llibres
>  Dipòsit de comptes davant el Registre Mercantil.

<< Tornar

Urb. Els Hostalets

Prol. Camí dels Plans / Ribera d’Ebre 16, Local 1
43151 Els Pallaresos. TARRAGONA
Tel. 977 62 68 68
email: elit@elit.cat