LABORAL

LABORAL

Els serveis que oferim en l’àmbit laboral tenen com objectiu facilitar als nostres clients el compliment de totes les obligacions en matèria laboral i de seguretat social.

A continuació enumerem una llista amb alguns dels principals serveis d’aquesta àrea:

>  Consultes de caire laboral i social.
>  Informació sobre les diferents modalitats de contractació.
>  Confecció i registre davant el servei administratiu dels contractes de treball i, en el seu cas, de les pròrrogues.
>  Confecció de nòmines.
>  Actualització de les retribucions segons conveni i càlcul d’endarreriments.
>  Altes, baixes i variació de dades dels treballadors i treballadores davant la Seguretat Social.
>  Càlcul i confecció de les liquidacions dels treballadors i treballadores.
>  Confecció i presentació dels butlletins de cotització corresponents.
>  Emissió de resums estadístics del cost laboral per Codi de compte de cotització i treballador.
>  Calendari laboral.
>  Tramitació de les comunicacions a les Mútues o l’INSS dels comunicats de baixa per malaltia comú, professional o accident de treball.
>  Sol·licitud de certificats a la Tresoreria de la Seguretat Social.
>  Gestió de les Notificacions electròniques.
>  Assistència i representació en els procediments administratius, davant els òrgans de la Seguretat Social i de la Inspecció de Treball.

<< Tornar

Urb. Els Hostalets

Prol. Camí dels Plans / Ribera d’Ebre 16, Local 1
43151 Els Pallaresos. TARRAGONA
Tel. 977 62 68 68
email: elit@elit.cat