JURIDIC

JURIDIC

Els serveis que oferim en aquest despatx, a través dels distints professionals, socis, associats i col·laboradors, es corresponen amb les següents jurisdiccions i especialitats:

Administratiu

>  Reclamacions administratives
>  Recursos contenciosos administratius

Civil

>  Dret matrimonial i de família
>  Reclamacions de quantitat
>  Propietat Horitzontal, Desnonaments
>  Contractes

Social

>  Acomiadaments
>  Modificacions substancials de les condicions de treball
>  Conflictes laborals

A més a més, i al marge d’assistir i representar als nostres clients, persones físiques o jurídiques, en els diferents procediments administratius o judicials, en defensa dels seus interessos, oferim múltiples serveis.

A títol enunciatiu es citen els següents:

>  Assessorament i negociació en tot tipus de negocis i conflictes.
>  Redacció de multitud de contractes:
    >  D’arres
    >  D’arrendament d’habitatge
    >  D’arrendament d’indústria, de local de negocis.
    >  De promesa de compravenda.

<< Tornar

Urb. Els Hostalets

Prol. Camí dels Plans / Ribera d’Ebre 16, Local 1
43151 Els Pallaresos. TARRAGONA
Tel. 977 62 68 68
email: elit@elit.cat