HISTORIA

HISTORIA

Els orígens del despatx es remunten a 1999, any en el qual es va constituir com a societat cooperativa, sota la denominació d’ “ESTUDI LEGAL i TRIBUTARI”, l’acrònim del qual “ELiT” enseguida es va popularitzar entre els nostres clients, esdevenint la manera comú d’identificar-nos i avui constituint la nostra marca.

Del 1999 al 2001 el despatx es va ubicar a la ciutat de Tarragona, en concret a la Rambla Nova, número 119, traslladant-se a l’agost d’aquell any a la localitat actual dels Pallaresos.

El trasllat esmentat va coincidir amb la sortida d’un dels socis fundadors i amb la transformació de l’entitat en societat limitada, adquirint la denominació actual d’ “ELiT TARRACO CONSULTING”.

Dos anys més tard, a l’any 2003, es va produir l’últim canvi societari, per mitjà del qual els actuals socis i gerents van adquirir la plena propietat del despatx.

Objecte

El despatx des d’un inici va tenir la vocació d’oferir a petites i mitjanes empreses i autònoms en general un servei integral, de qualitat, personal i proper, en l’àmbit tributari, comptable, mercantil, laboral i jurídic, per això sempre ha apostat per la formació i capacitació dels seus professionals i col·laboradors, així com per a l’ús de les noves tecnologies quan aquestes hi contribueixen.

És per aquesta vocació de servei integral que aquest despatx està autoritzat per diferents Administracions i Organismes, com l’Agència Tributària, la Seguretat Social, la Generalitat, l’Institut Nacional d’Ocupació o el Registre Mercantil, per a la presentació telemàtica de declaracions i la realització dels distints tràmits administratius.

Així mateix, i per a garantir la qualitat dels nostres serveis, la societat figura adscrita al Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) i els seus professionals pertanyen als respectius col·legis professionals, com són l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona (ICAT) i el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), al marge de pertànyer a múltiples col·lectius, entre els quals destaquen el Registre General d’Assessors Fiscals (REGAF) i el d’Economistes Assessors Laborals (EAL).

Urb. Els Hostalets

Prol. Camí dels Plans / Ribera d’Ebre 16, Local 1
43151 Els Pallaresos. TARRAGONA
Tel. 977 62 68 68
email: elit@elit.cat